Kirkegata 55, 2609 Lillehammer

Steffen Moløkken

Fysioterapeut

Steffen Moløkken er utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede, Nederland i 2017. Han har erfaring fra privat praksis og rehabiliteringsinstitusjoner, blant annet Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer. Hovedvekt av erfaring innen kroniske muskel- og skjelettplager, men også mer sammensatte lidelser. Steffen har også stor interesse for ortopediske skader og skadeforebyggende trening, både med individuell og gruppebasert tilpasning. Videre har han kompetanse innenfor ortopedisk medisin, med fokus på grunnprinsipper for diagnostikk og behandling av de vanligste kroniske lidelser innenfor muskel- og skjelettapparatet.

Steffen er opptatt av aktiv tilnærming der pasienten selv er deltagende for å øke sin kunnskap og bevissthet i behandlingsforløpet.

Steffen jobber helprivat og har kort ventetid.