Kirkegata 55, 2609 Lillehammer

Ved konsultasjon hos en fysioterapeut med driftsavtale se egne takster for egenandeler.

Priser for gruppetrening se hvert enkelt tilbud her.