Kirkegata 55, 2609 Lillehammer

Korona oppdatering og oppstart av grupper

Vi starter med gruppetrening i små grupper med max 8 deltakere fra uke 4.

Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og ber alle som kommer på instituttet overholde disse rutiner.  Vi tar forbehold om raske endringer hvis helsemyndighetenes anbefalinger forandres.

For å kunne overholder rettningslinjene om å holde avstand, ber vi om at alle nye henvendelser kontakter oss på

  • Telefon: 61262510
  • Mail: Kontakt@sentrum-fysioterapi.no

Vennlig hilsen

Fysioterapeutene på Sentrum fysioterapi & trening