Kirkegata 55, 2609 Lillehammer

VIKTIG MELDING! Sentrum fysioterapi og trening stenger grunnet koronavirus

Etter vedtak fra Helsedirektoratet (se vedlegg) skal alle fysioterapiklinikker holde stengt fra og med mandag 16.mars 2020 til 26.03.2020, med mulighet for forlengelse. Dette for å stope spredning av Covid-19 (Koronavirus). Vi er tilgjenglige for spørsmål på:

  • Telefon: 61262510
  • Mail: Kontakt@sentrum-fysioterapi.no

Vennlig hilsen

Fysioterapeutene på Sentrum fysioterapi & trening

20_8069-7 Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd (1)